INFOTELEFONID telefoni nr
1. Lasteabi nõuandetelefon 116111
2. Hädaabi 112
3. Politsei 112
4. Eluliin 6 558 088
5. Eluliin (vene keelne) 6 555 688
6. Perearsti nõuandetelefon 1220
7. Lastehaigla tasuline nõuandetelefon 1599
8. Tallinna ja Maardu laste abi- ja infotelefon (24 h) 1345
9. Tallinna Perekeskuse lapsemure telefon 6 556 088
10. Haigekassa info 16363
11. Mürgistusteabeliin 16662
12. Usaldustelefon: vältimatu psühholoogilise abi telefon (eesti keelne) 126
13. Usaldustelefon: vältimatu psühholoogilise abi telefon (vene keelne) 127
14. Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps 6 411 188
15. Vähiliidu nõuandetelefon 8 002 233
16. AIDS’i ennetuskeskus (Tervise Arengu Instituut) 6 607 871
17. Kristlik usaldustelefon 6 006 439
18. Uimastiinfo ja nõustamine 1707
19. Psühholoogiline kriisinõustamise 6 314 300
20. Ohvriabi, ohvritelefon 6 585 087
21. Ohvriabi Tartus 7 403 505
22. Ohvriabi Raplas 4 894 997
23. Ohvriabi Kohtla-Järvel 3 371 177
24. Noorte usaldustelefon 6 466 666
25. Sotsiaalministeeriumi infotelefon 6 269 301
26. Abitelefon vägivalda kogenud naistele 1492
27. Tallinna Perekeskus, nõustamine 6 556 970
28. Psühhiaatriline nõu, pere- ja psühhoteraapia, psühholoogiline ja kriisiabi, noorte nõustamine (seksuaalelu, suguhaigused, seksuaalvägivald, uimastid) (Kuressaare haiglas) 4 520 115
29. Ohvriabikeskus (Kuressaares) 4 555 864
30. Psühholoogiline abi pereliikme kaotanud lastele 5 069 658
31. Nõustamistelefon lapse vaimse tervisega seotud
küsimuste korral
.5 294 675
32. Abi sõltuvusprobleemide ja narkootikumide kasutamise korral, sh ravi võimalused 6 977 292
33. Tallinna Kesklinna Lastepolikliinik, Laste ja Noorte Nõustamiskeskus 6 207 342
34. Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik 6 172 521
35. Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinik 4 354 248
35. Tallinna Perekeskus nõustamistelefon “Lapsemure” 6 556 088
36. Tallinna Perekeskuse nõustamisteenus 6 556 264
37. Tallinna Laste Tugikeskus vanemate ja noorte koolitused ja psühhosotsiaalne abi 6 556 971