Arendusrühm

Arendusrühmas käival lapsel on mõõdukas, raske või sügav inellektipuue.

Rühmas on kuni 6 last.

Lastele pakutakse lisateenusena eripedagoogi ja logopeedi tuge.

 

Üldised dokumendid

  • koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart
  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
  • psühhiaatri hinnang
  • psühholoogi hinnang
  • logopeedi hinnang – kõneuuringu kokkuvõte ja kõnediagnoos või/ja eripedagoogi hinnang

 

Soovitused

  • soovitada õpetust-kasvatust arendusrühmas
  • koostada lapsele individuaalne arenduskava
  • pakkuda vähemalt kolm korda nädalas individuaalset eripedagoogi ja logopeedi teenust