Kes ma olen?

Kelleks saada?

Kus õppida?

Kuhu pöörduda?

Arendustöögrupp

Töögrupi eesmärk on viia kooskõlla kooli õppekava, arengukava ja arengusuunad praeguste haridussuundumuste ja õpikäsitlusega. Märksõnad: õppetöö kvaliteet, kooli maine ja turundus, erinevad projektid, koostööprojektid, leida väljundeid, kuidas kooli uusi õpetajaid ja õpilasi “meelitada”, koolitused, rahuloluküsitlused, sisehindamine. Läbivate teemad on meie praegused strateegilised põhiküsimused: õppetöö ja õpimotivatsioon koostöö ja infovahetus konkurentsivõime ja maine

Arendustöögrupi juht: Astrid Ojasoon
astrid.ojasoon@kose.edu.ee

 

Digiarengu töögrupp

Töögrupi eesmärk on korraldada ja suunata sihipäraselt kooli digiarengut. Teie töödokumendid saavad olema IT arengukava, digipeegel, õpetaja digipädevuse standard, progetiiger jne. Ühe ülesandena on ka analüüsida digiarenguks rahastamise võimalusi.

Digiarengu töögrupi juht: Astrid Sildnik
astrid@kose.edu.ee

 

Tervisenõukogu

Töögrupi eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti. Propageerida koolis tervislike eluviise, jälgida kooli toitlustamist ning pakutavate toitude valikut. Viib läbi sisehindamist ja arendustööd. Tervisenõukogu alla kuuluvad ka vaimse tervise teemad (ennetusmeetmed).

Tervisenõukogu juht Riina Vainu
riina.vainu@kose.edu.ee

 

Töökeskkonnanõukogu

Eesmärgiks on analüüsida kooli töötingimusi ning jälgida, et kõik töötervishoiu ja tööohutuse nõuded oleksid täidetud. Koostab riskianalüüsi ja hindab tulemusi ja selle tegevuskava täitmist; hindab toimunud tööõnnetusi; töökeskkonna-alaseid probleeme, tehes tööandjale ettepanekuid nende lahendamiseks ning jälgides lahenduste täitmist.

Rein Tint
rein@kose.edu.ee

 

Leia meid Facebookis

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.