Järgmise B-kategooria kursuse kogunemisaeg on 15.01.2018  Kose Gümnaasiumis kell 19 00 (antakse täpsemat informatsiooni kursuste kohta ning sõlmitakse soovijatega koolitusleping). Kursusele palume eelregistreeruda allpool asuvas ankeedis. http://www.kosekoolitus.ee/?page_id=13

Kogunemisele palume kaasa võtta koopia ID-kaardist, 1 värvifoto (mõõtmetega 3,5×4,5cm) õppesõidukaardile.  Eelnevalt oleks soovitav läbida arstlik kontroll ja omada kehtivat sõidukijuhi tervisetõendit (perearst)!

Teooriaõpe viiakse läbi Kose Gümnaasiumi ruumides kuni kolm korda nädalas. Õppetöö toimub reeglina esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti algusega kl 18:00 ja kestvusega 2 akadeemilist tundi.

Sõiduõpe viiakse läbi vastavalt individuaalsele õppeplaanile arvestades teooriaõppe käiku, enamasti alates 3. õppenädalast.