Järgmisel teisipäeval, 25.aprillil, ootame taaskord kõiki huvilisi kooli avatud uste päevale. Oodatud on nii tulevased kooli õppurid, lapsevanemad, vallakodanikud kui ka kõik teised meie kooli ja haridusehuvilised. Päeva jooksul on võimalik külastada omal valikul ainetunde, saada osa infotunnist ning tutvuda koolimajaga. Oma osalemissoovist palume teavitada ning registreeruda ainetundidesse kool@kose.edu.ee hiljemalt 24.aprilliks kell 12.00.

Ajakava:

8.00-10.35 ainetundide külastus

11.00-11.40 infotund aulas (kooli tutvustus direktori, õppejuhi, huvijuhi ja õpilasesinduse poolt)

12.00-12.45 võimalus tutvuda koolimajaga

Jääme Teid ootama!