Lp 1.kl tulevate laste lapsevanemad
Sügisel planeeritud eelkooli toimumise aeg oli 14.-24.august.
Vastu tulles lastevanemate soovile jaotati eelkool kahte ossa.
Esimene osa toimus aprillis 2017,
EELKOOLI teine osa toimub 21.-24.augustini.
 

Õppetunnid algavad kell 9.00 ja lõpevad kell 10.50 .

Igal õppepäeval toimub kolm õppetundi:

1. 9.00 – 9.30 eesti keel

2. 9.40 – 10.10 matemaatika

3. 10.20 – 10.50 kunst või loodusõpetus või inimeseõpetus või arvutiõpetus.

Toitlustamist ei toimu.

Õpilastega tegelevad nende klassijuhatajad.

Täpsustav info saadetakse lastevanematele 1.kl avaldusel märgitud e-posti aadressile hiljemalt 18.augustil.