Tabelis olevatel kuupäevadel toimub õppetöö  kella 16.00-18.00-ni esmaspäeviti Kose Kultuurikeskuse algkooli õppehoone 2.korruse klassis B 201(2.b kl) ja kolmapäeviti 2.korruse klassis B 206 (1.a kl).

Igaks õppepäevaks palume lapsel kaasa võtta vahetusjalatsid (võimalusel heleda tallaga), taskurätik, pinal, milles on harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja, käärid, liimipulk.

Eelkooliõppe põhivaldkonnad on matemaatika, keel ja kõne, laps ja keskkond.
Põimitud valdkonnad: väärtushinnangute kujundamine, käeline tegevus, pärimus.

Laste registreerimine eelkooli rühmadesse alates 27.12.18 – 11.01.19

Eelkooli tunnid ja nendes osalemine kantakse Stuudiumis olevasse eelkooli päevikusse.

Koolieluga lähemalt tutvumiseks pakume teile, lapsevanemad, kord kuus, kui lapsed on seotud õpiülesannetega, osalemist erinevates vestlusringides:

 1. jaanuar (16.00)
 • Kose Gümnaasiumi direktori tervitussõnad – direktor Martin Medar
 • Stuudiumi tutvustamine – õppejuht Sirje Hanikat
 • Kooli kodukorrast – õppejuht Sirje Hanikat
 • kooliruumidega tutvumine – õppejuht Sirje Hanikat
 1. veebruar (16.00)
 • Kooli tugivõrgustik. Õpilase tervisest, toitumisest, erinevate spetsialistide funktsioonist koolielus ning soovitusi lapse toetamiseks koolieelsel perioodil:

– kooliõde Tiiu Valdi

– sotsiaalpedagoog Maila Jaanits

– koolipsühholoog Kristiina Kulagina

– HEV koordineerija Sirje Hanikat

–  logopeed/eripedagoog  Aime Pekki

4. märts (16.00)

 • „Juhiseid lugema ja kirjutama õppimiseks“ – Tabasalu Tibutare lasteaia vanemõpetaja Marika Kuusmann

 

01.aprill (16.00)

 • Kose Gümnaasiumi aineõpetajate ülevaade oskusainetest
 • rütmikaõpetaja Ave Altmets
 • kehalise kasvatuse õpetaja Rassel Saluste
 • muusikaõpetaja Anneli Veinberg
 • tulevased klassijuhatajad
 • 2019/2020.õa 1.klassi vastuvõtuavalduste täitmine ja õppejuhile üleandmine – õppejuht Sirje Hanikat

 

Olete kõik oodatud!
Sirje Hanikat

Kose Gümnaasiumi 1.- 4.kl õppejuht