Vastuvõtt

2022 vastuvõtt 1. klassi

17.märtsil kell 18.00 toimub 2022/23.õa 1.kl lastevanemate koosolek.
Osalevad tulevased klassijuhatajad, aineõpetajad ja tugispetsialistid. 

Lisaks saab täita 2022/23.õa-l esimesse klassi astuja taotluse. Palume kaasa võtta lapse ning lapsevanema dokumendikoopiad. Vajadusel on võimalik lasta dokumendist koopia teha ka koolis koha peal.

 


Kose Gümnaasiumisse 2022/23.õa-l esimesse klassi astujate taotluste vastuvõtmine.

Soovijatel palume täita 1. klassi vastuvõtmise taotlus ning tutvuda vajalike dokumentidega.
Digitaalselt allkirjastatud taotluse saab edastada kool@kose.edu.ee või tuua paberkandjal kooli kantseleisse aadressil Pikk 12.

 

 

Kose Gümnaasiumisse 2022/23.õa-l esimesse klassi astujate taotluste vastuvõtmine.

Soovijatel palume täita 1. klassi vastuvõtmise taotlus ning tutvuda vajalike dokumentidega.
Digitaalselt allkirjastatud taotluse saab edastada kool@kose.edu.ee või tuua paberkandjal kooli kantseleisse aadressil Pikk 12.