Vastuvõtt

2022 vastuvõtuinfo 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi algab 14. märtsil 2022!


Esmaspäevast, 14. märtsist avaneb registreerimine gümnaasiumisse soovijatele.
Registreeri siin: https://sisseastumine.ee/kose

Sellel aastal toimub Kose Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtt vestluse, 9. klassi lõputunnistuse ning hinnetelehe alusel.

27.-28. juunil toimub samaaegselt vestlusega ka dokumentide vastuvõtt.

Neljapäeval, 30. juunil toimub test neile õpilastele, kelle õpi- ja eksamitulemused koheselt ei võimaldanud 10. klassi pääseda.

Palume õpilasel kaasa võtta:

1. 9. klassi klassitunnistus;

2. põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;

3. 10. klassi astumise avaldus

4. isikut tõedav dokument;

5. mujalt koolist tulijatel tervisekaart.

Palume tulla koos lapsevanemaga või õpilasel võtta kaasa eelnevalt täidetud ning vanema poolt allkirjastatud 10. klassi astumise avaldus (Pikk 12, Kose).

Dokumendikoopiad ja avalduse võib saata ka meili teel digiallkirjastatult sigrid@kose.edu.ee.

Esmaspäevast, 14. märtsist avaneb registreerimine gümnaasiumisse soovijatele.
Registreeri siin: https://sisseastumine.ee/kose

Sellel aastal toimub Kose Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtt vestluse, 9. klassi lõputunnistuse ning hinnetelehe alusel.

27.-28. juunil toimub samaaegselt vestlusega ka dokumentide vastuvõtt.

Neljapäeval, 30. juunil toimub test neile õpilastele, kelle õpi- ja eksamitulemused koheselt ei võimaldanud 10. klassi pääseda.

Palume õpilasel kaasa võtta:

1. 9. klassi klassitunnistus;

2. põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;

3. 10. klassi astumise avaldus

4. isikut tõedav dokument;


5. mujalt koolist tulijatel tervisekaart.

Palume tulla koos lapsevanemaga või õpilasel võtta kaasa eelnevalt täidetud ning vanema poolt allkirjastatud 10. klassi astumise avaldus (Pikk 12, Kose).

Dokumendikoopiad ja avalduse võib saata ka meili teel digiallkirjastatult sigrid@kose.edu.ee.