Koolielu

Kodukord


Kose Gümnaasiumi kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.   
 
Kooli kodukorda täiendavad mitmed lisadokumendid: