Õppetöö

Konsultatsiooniajad


Konsultatsiooniajad õpilasele ning vastuvõtu ajad lapsevanemale 2020/2021 õa I poolaastal


5.-12. klassi õpilaste kirjalike tööde järelevastamised toimuvad esmaspäeviti (alates 25.01.2021): 

7.tund (kell 14.00-14.45) ruumis 45 (Vaike Juursalu, vene keele klass) 

8. tund (kell 14.50-16.30) ruumis 45 (Vaike Juursalu, vene keele klass)

 

Konsultatsiooniajad õpilasele ning vastuvõtu ajad lapsevanemale 2020/2021 õa I poolaastal


5.-12. klassi õpilaste kirjalike tööde järelevastamised toimuvad esmaspäeviti (alates 25.01.2021): 

7.tund (kell 14.00-14.45) ruumis 45 (Vaike Juursalu, vene keele klass) 

8. tund (kell 14.50-16.30) ruumis 45 (Vaike Juursalu, vene keele klass)