Koolielu

KosMo


KosMo - on Kose Gümnaasiumi motivatsiooniprojekt 5.-8. klasside õpilastele.

Projekt on ellukutsutud 5.-8. klasside õpilaste positiivse käitumise esilekutsumiseks, juurutamiseks ja tunnustamiseks. Eesmärgiks on märgata ja tunnustada positiivset käitumist ning keskenduda enam lahendusele ja vähem probleemile. 

Iga klass on tervik ehk iga õpilase käitumine mõjutab klassi käitumist ja otseselt ka projekti tulemust. 

Põhilised murekohad ehk käitumisprobleemid tervikuna: 

 • kooli kodukorra eiramine;
 • tunnikorra rikkumine;
 • kiusmine, sh internetis;
 • ebaviisakas käitumine õpetajatega ja kaasõpilastega;
 • passiivne suhtumine õppetöösse;
 • käitumine väljaspool kooli.

Soovitud muutused: 

 • õpilaste enesekontroll paraneb;
 • käitumisprobleemid vähenevad;
 • õpetajatel on hea ja turvaline õpetada;
 • kaasõpilastel on rahulikum õpikeskkond;
 • sotsiaalne aktiivsus kasvab, kuna tunnustada saab ka koolivälise tegevuse eest;
 • iga klassi õpilase käitumine mõjutab klassi tervikuna (me ei saa muuta teisi, küll aga saame muuta iseennast)
 • klassikaaslased saavad teineteisele olla positiivseks eeskujuks.

Projekt algab 4.11.2019 ja lõpeb 31.05.2020

 

KosMo - on Kose Gümnaasiumi motivatsiooniprojekt 5.-8. klasside õpilastele.

Projekt on ellukutsutud 5.-8. klasside õpilaste positiivse käitumise esilekutsumiseks, juurutamiseks ja tunnustamiseks. Eesmärgiks on märgata ja tunnustada positiivset käitumist ning keskenduda enam lahendusele ja vähem probleemile. 

Iga klass on tervik ehk iga õpilase käitumine mõjutab klassi käitumist ja otseselt ka projekti tulemust. 

Põhilised murekohad ehk käitumisprobleemid tervikuna: 

 • kooli kodukorra eiramine;
 • tunnikorra rikkumine;
 • kiusmine, sh internetis;
 • ebaviisakas käitumine õpetajatega ja kaasõpilastega;
 • passiivne suhtumine õppetöösse;
 • käitumine väljaspool kooli.

Soovitud muutused: 

 • õpilaste enesekontroll paraneb;
 • käitumisprobleemid vähenevad;
 • õpetajatel on hea ja turvaline õpetada;
 • kaasõpilastel on rahulikum õpikeskkond;
 • sotsiaalne aktiivsus kasvab, kuna tunnustada saab ka koolivälise tegevuse eest;
 • iga klassi õpilase käitumine mõjutab klassi tervikuna (me ei saa muuta teisi, küll aga saame muuta iseennast)
 • klassikaaslased saavad teineteisele olla positiivseks eeskujuks.

Projekt algab 4.11.2019 ja lõpeb 31.05.2020

 

Katrin Liiv