Õppetöö

Õppekava


Kose Gümnaasiumi õppekava üldosa ja ainekavad:

Kose Gümnaasiumi õppekava

Kose Gümnaasiumi lihtsustatud õppekava

Kose Gümnaasiumi põhikooli ainekava

Kose Gümnaasiumi gümnaasiumi ainekava

 

2020/21 õppeaastal 11. ja 12. klassi õpilased õpivad eelmise õppekava järgi, v a uue õppekava peatükk nr 12 "Õpilasuurimuse või praktilise töö korraldus ja hindamine", mis kehtib ka 11. klassi õpilastele.

Kose Gümnaasiumi õppekava üldosa ja ainekavad:

Kose Gümnaasiumi õppekava

Kose Gümnaasiumi lihtsustatud õppekava

Kose Gümnaasiumi põhikooli ainekava

Kose Gümnaasiumi gümnaasiumi ainekava

 

2020/21 õppeaastal 11. ja 12. klassi õpilased õpivad eelmise õppekava järgi, v a uue õppekava peatükk nr 12 "Õpilasuurimuse või praktilise töö korraldus ja hindamine", mis kehtib ka 11. klassi õpilastele.