Meie koolist

Õppenõukogu

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.


ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2020/2021
I. Õppenõukogu 01.10.2020
II. Õppenõukogu 07.01.2021
III. Õppenõukogu 15.04.2021
IV. Õppenõukogu 07.06.2021
V. Õppenõukogu 17.06.2021
VI. Õppenõukogu 30.08.2021

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2020/2021
I. Õppenõukogu 01.10.2020
II. Õppenõukogu 07.01.2021
III. Õppenõukogu 15.04.2021
IV. Õppenõukogu 07.06.2021
V. Õppenõukogu 17.06.2021
VI. Õppenõukogu 30.08.2021