Meie koolist

Tööpakkumised


KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadale:

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 19.09.2021 kooli üldmeilile kool@kose.edu.ee.

1) eripedagoog, 1.0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

2) logopeed, 1.0 ametikohta, tähtajatu tööleping.

3) eripedagoogilise haridusega klassiõpetaja (ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe), 0.8 ametikohta, tähtaialine tööleping

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

 

KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursi alljärgnevale ametikohale:

kokk, 1.0 ametikohta, tähtajatu leping.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel

Lisainfo: Ingrit Allas, tel. 56957202

KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadale:

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 19.09.2021 kooli üldmeilile kool@kose.edu.ee.

1) eripedagoog, 1.0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

2) logopeed, 1.0 ametikohta, tähtajatu tööleping.

3) eripedagoogilise haridusega klassiõpetaja (ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe), 0.8 ametikohta, tähtaialine tööleping

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

 

KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursi alljärgnevale ametikohale:

kokk, 1.0 ametikohta, tähtajatu leping.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel

Lisainfo: Ingrit Allas, tel. 56957202