Meie koolist

Tööpakkumised


KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadale:

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 28.07.2021 kooli üldmeilile kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.

1) klassiõpetaja, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

2) eripedagoog, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

3) logopeed, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 23.08.2021

KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadale:

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 28.07.2021 kooli üldmeilile kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.

1) klassiõpetaja, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

2) eripedagoog, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

3) logopeed, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 23.08.2021