Uudised

Kool jätkab paindlikul kontaktõppel 13. oktoober Cathy Sildver


Head lapsevanemad!

Kose Gümnaasium annab teada, et COVID-19 haigestunute arv kooliperes on suurenemas. Eile SYNLABi võetud COVID-19 analüüsidest osutus positiivseks 8 testi. Haigestunuid on kõigi kooliastmete õpilaste kui ka kooli töötajate seas. Täname kõiki lapsevanemaid, kes on kooli operatiivselt haigestumistest teavitanud.

Võttes aluseks hetkeolukorda, otsustas juhtkond, et kool jätkab paindliku kontaktõppega vaheajani (perioodil 14.- 22.10.21).

Põhikooliastme lastevanematel on võimalik valida kas laps õpib antud perioodil iseseisvalt kodus või kontaktõppes koolimajas. Gümnaasiumiastme on kolm õpilased õpivad kodus iseseisvalt, õpivad kontaktõppes koolimajas või käivad mõnes õppeaines kohapeal. Ülejäänud õppetöö tehakse iseseisvalt kodus.

Õppevormi otsustamise jätame teha lapsevanemale koostöös õpilasega.

Sellel perioodil ei toimu üheski õppeaines kontrolltöid ega muid hindelisi vastamisi, mis eeldaks hiljem järelvastamist. Õppeülesannete ja -tegevuste vahendamine toimub Stuudiumi kaudu.

Kõik kontaktõppes osalejad kannavad kooli ruumides kaitsemaske. Algklasside majas on maski kandmine soovituslik. Maskid saab vajadusel administraatori käest.

Koolis jätkub sooja koolilõuna pakkumine, kodus õppivatele lastele toidupakke ei väljastata.

Palun otsustage ja andke oma valikust teada hiljemalt 14.10.21 kella 9.00-ks Stuudiumi Suhtlusesse saadetud lingi kaudu.

NB! Palume iga koolis õppiva õpilase kohta täita eraldi küsimustik.

Haigena koju:
• Mistahes sümptomite korral peavad nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed jääma koju.
• Kui peres on kasvõi üks laps või pereliige haige, siis palun mitte kooli saata teisi, kes sellel hetkel võivad isegi terved olla
Hügieen:
• Kätepesu, võimalikult ohutu aevastamine ja nuuskamine, pindade ja ühiskasutatavate esemete asjatu katsumise vältimine ning nende puhastamine.
Maskid:
• Siseruumides, kus distantsi hoidmine ei ole võimalik, soovitame kanda maski.

Lugupidamisega
Martin Medar
Direktor

Head lapsevanemad!

Kose Gümnaasium annab teada, et COVID-19 haigestunute arv kooliperes on suurenemas. Eile SYNLABi võetud COVID-19 analüüsidest osutus positiivseks 8 testi. Haigestunuid on kõigi kooliastmete õpilaste kui ka kooli töötajate seas. Täname kõiki lapsevanemaid, kes on kooli operatiivselt haigestumistest teavitanud.

Võttes aluseks hetkeolukorda, otsustas juhtkond, et kool jätkab paindliku kontaktõppega vaheajani (perioodil 14.- 22.10.21).

Põhikooliastme lastevanematel on võimalik valida kas laps õpib antud perioodil iseseisvalt kodus või kontaktõppes koolimajas. Gümnaasiumiastme on kolm õpilased õpivad kodus iseseisvalt, õpivad kontaktõppes koolimajas või käivad mõnes õppeaines kohapeal. Ülejäänud õppetöö tehakse iseseisvalt kodus.

Õppevormi otsustamise jätame teha lapsevanemale koostöös õpilasega.

Sellel perioodil ei toimu üheski õppeaines kontrolltöid ega muid hindelisi vastamisi, mis eeldaks hiljem järelvastamist. Õppeülesannete ja -tegevuste vahendamine toimub Stuudiumi kaudu.

Kõik kontaktõppes osalejad kannavad kooli ruumides kaitsemaske. Algklasside majas on maski kandmine soovituslik. Maskid saab vajadusel administraatori käest.

Koolis jätkub sooja koolilõuna pakkumine, kodus õppivatele lastele toidupakke ei väljastata.

Palun otsustage ja andke oma valikust teada hiljemalt 14.10.21 kella 9.00-ks Stuudiumi Suhtlusesse saadetud lingi kaudu.

NB! Palume iga koolis õppiva õpilase kohta täita eraldi küsimustik.

Haigena koju:
• Mistahes sümptomite korral peavad nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed jääma koju.
• Kui peres on kasvõi üks laps või pereliige haige, siis palun mitte kooli saata teisi, kes sellel hetkel võivad isegi terved olla
Hügieen:
• Kätepesu, võimalikult ohutu aevastamine ja nuuskamine, pindade ja ühiskasutatavate esemete asjatu katsumise vältimine ning nende puhastamine.
Maskid:
• Siseruumides, kus distantsi hoidmine ei ole võimalik, soovitame kanda maski.

Lugupidamisega
Martin Medar
Direktor