Uudised

Kose Gümnaasiumis algab algklasside maja laiendus! 16. juuni Cathy Sildver


Meil on hea meel anda teada, et Kose Gümnaasiumi algklasside ehitus algab peagi.

Täna sõlmisid Kose Vallavalitsus ja AS Remet ehitustööde lepingu. Tööd peavad valmima hiljemalt 15.10.2020.

Kose Gümnaasiumi algklassihoone laienduse eesmärk on luua ja sisustada vajalikud ruumid tavaklassidele, tõhustatud ja erituge vajavatele hariduslike erivajadustega õpilastele ning kooli tugispetsialistidele. Seeläbi tagatakse Kose Gümnaasiumi õpilastele sh. hariduslike erivajadustega õpilastele õpikeskkonna kaasajastamine sätestatud kooli tervisekaitsenõuetele, KOV arengukavale ja vastavalt õpilaste erivajaduste spetsiifikale.

Projekti tulemusena renoveeritakse ning võetakse kasutusele koolihoone kasutamata pinnad, luues õpilastele kaasaegsed õpitingimused ning leevendades senist ruumikitsikust. Kose Gümnaasiumi uutesse loodavatesse ruumidesse ehitatakse välja lisaks klassiruumidele tõhustatud õppega klassid, eritoega klassid, rahunemis-ja nõustamistuba ning uute funktsioonidega muusikaruum, mis on kasutatav ka sünkroonõppe läbiviimiseks. Samuti laiendatakse Kose Gümnaasiumi tugikeskuse koostöövõrgustikku ning sealseid pakutavaid teenuseid.

Peatöövõtja: AS Remet

Projekteerija: Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ

 

Meil on hea meel anda teada, et Kose Gümnaasiumi algklasside ehitus algab peagi.

Täna sõlmisid Kose Vallavalitsus ja AS Remet ehitustööde lepingu. Tööd peavad valmima hiljemalt 15.10.2020.

Kose Gümnaasiumi algklassihoone laienduse eesmärk on luua ja sisustada vajalikud ruumid tavaklassidele, tõhustatud ja erituge vajavatele hariduslike erivajadustega õpilastele ning kooli tugispetsialistidele. Seeläbi tagatakse Kose Gümnaasiumi õpilastele sh. hariduslike erivajadustega õpilastele õpikeskkonna kaasajastamine sätestatud kooli tervisekaitsenõuetele, KOV arengukavale ja vastavalt õpilaste erivajaduste spetsiifikale.

Projekti tulemusena renoveeritakse ning võetakse kasutusele koolihoone kasutamata pinnad, luues õpilastele kaasaegsed õpitingimused ning leevendades senist ruumikitsikust. Kose Gümnaasiumi uutesse loodavatesse ruumidesse ehitatakse välja lisaks klassiruumidele tõhustatud õppega klassid, eritoega klassid, rahunemis-ja nõustamistuba ning uute funktsioonidega muusikaruum, mis on kasutatav ka sünkroonõppe läbiviimiseks. Samuti laiendatakse Kose Gümnaasiumi tugikeskuse koostöövõrgustikku ning sealseid pakutavaid teenuseid.

Peatöövõtja: AS Remet

Projekteerija: Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ