Uudised

Kuulutati välja Kose Gümnaasiumi algklasside ruumide ehitamise riigihange 23. aprill Cathy Sildver


2020. aasta suvel toimub Kose Gümnaasiumi algklassihoone laiendus eesmärgiga luua ja sisustada vajalikud ruumid tavaklassidele, tõhustatud ja erituge vajavatele hariduslike erivajadustega õpilastele ning kooli tugispetsialistidele. Seeläbi tagatakse Kose Gümnaasiumi õpilastele sh. hariduslike erivajadustega õpilastele õpikeskkonna kaasajastamine sätestatud kooli tervisekaitsenõuetele, KOV arengukavale ja vastavalt õpilaste erivajaduste spetsiifikale.

Projekti tulemusena renoveeritakse ning võetakse kasutusele koolihoone kasutamata pinnad, luues õpilastele kaasaegsed õpitingimused ning leevendades senist ruumikitsikust. Kose Gümnaasiumi uutesse loodavatesse ruumidesse ehitatakse välja lisaks klassiruumidele tõhustatud õppega klassid, eritoega klassid, rahunemis-ja nõustamistuba ning uute funktsioonidega muusikaruum, mis on kasutatav ka sünkroonõppe läbiviimiseks. Samuti laiendatakse Kose Gümnaasiumi tugikeskuse koostöövõrgustikku ning sealseid pakutavaid teenuseid.

Viide hankele riigihangete registris

2020. aasta suvel toimub Kose Gümnaasiumi algklassihoone laiendus eesmärgiga luua ja sisustada vajalikud ruumid tavaklassidele, tõhustatud ja erituge vajavatele hariduslike erivajadustega õpilastele ning kooli tugispetsialistidele. Seeläbi tagatakse Kose Gümnaasiumi õpilastele sh. hariduslike erivajadustega õpilastele õpikeskkonna kaasajastamine sätestatud kooli tervisekaitsenõuetele, KOV arengukavale ja vastavalt õpilaste erivajaduste spetsiifikale.

Projekti tulemusena renoveeritakse ning võetakse kasutusele koolihoone kasutamata pinnad, luues õpilastele kaasaegsed õpitingimused ning leevendades senist ruumikitsikust. Kose Gümnaasiumi uutesse loodavatesse ruumidesse ehitatakse välja lisaks klassiruumidele tõhustatud õppega klassid, eritoega klassid, rahunemis-ja nõustamistuba ning uute funktsioonidega muusikaruum, mis on kasutatav ka sünkroonõppe läbiviimiseks. Samuti laiendatakse Kose Gümnaasiumi tugikeskuse koostöövõrgustikku ning sealseid pakutavaid teenuseid.

Viide hankele riigihangete registris