Uudised

TLÜ tudengite tagasiside läbitud praktikale! 15. veebruar Cathy Sildver


Tallinna Ülikooli 3. kursuse eripedagoogika tudengid Marija ja Kristiina ning haridusteaduste pedagoogika magistrant Sten viisid läbi praktika Kose Gümnaasiumis!

Marija ja Kristiina tagasiside: ,,Praktika kõige üldisem eesmärk oli saada ülevaade sellest, kuidas rakendatakse koolis õpilastele üldist tuge, tõhustatud tuge ja erituge. Selleks tuli vaadelda võimalikult palju erinevate klasside ja õpperühmade tööd. Lisaks tuli praktika käigus ka ise tunde anda - ikka selleks, et näha, kas teoreetilised teadmised ka päris elus midagi väärt on. Kõike seda meile võimaldati Kose Gümnaasium on ehe näide tänapäevasest kaasavast koolist. Kool paistab silma õppijate ja õpperühmade mitmekesisuse ning laiahaardelise võrgustikutöö poolest. Viimase kahe õppeaasta jooksul on kool pidanud üheaegselt toime tulema distantsõppe väljakutsetega ja uute hariduslike erivajadustega õppijate vastuvõtmisega Kosejõe koolist. Kui distantsõppe tegelikke mõjusid saame adekvaatselt hinnata alles aastate pärast, siis HEV õppijatega tegelemise positiivne mõju koolitöötajate kutsepädevusele ja isiksuslikule arengule on täiesti ilmne. Mitme õpetaja sõnul on kohanemine uute õppijatega olnud nende jaoks tõeliselt huvipakkuv väljakutse. Enda poolt võime lisada, et terve praktika kõige toredamad kogemused saime LÕK klasside tunde vaadeldes. Aitäh õpilasele ja nende õpetajatele!"

Haridusteaduste pedagoogika magistrant Sten praktika sooritamisest: ,,Tallinna Ülikooli tudengina sain võimaluse läbida oma praktika Kose Gümnaasiumis. Leidsin eest igati abivalmis ja vilunud õpetajate kogukonna ning oma otseseks juhendajaks määratud õpetaja Epp Tähe, kes nad kõik toetasid ja suunasid mind praktika käigus. Vaatlesin ja andsin tunde, peale mida toimus üheskoos õpetajatega avatud diskussioon ning tegevuse lahtimõtestamine. Tänu sellele sain üsna adekvaatse pildi sellest, et milline on koolikeskkonna ja klassiruumi tegelikkus ning võimaluse kohandada juba kogenud õpetajate näpunäidete järgi oma teoreetilist lähenemist, nii et see leiaks ka praktikas oma kõlapinda. Andsin tunde nii inimeseõpetuses, ajaloos ja geograafias, puutudes sealjuures kokku erinevate klassidega nii põhikoolis, kui ka keskkoolis, kus mulle anti vabad käed tundi planeerida ja läbi viia. Seesugune variatiivsus võimaldas mul mõista vajadust kohandada oma õppemetoodikat ja eesmärgistada õpiväljundit vastavalt ealistele iseärasustele."

Koolimeeskond tänab praktikante meeldiva tagasiside eest!

Tallinna Ülikooli 3. kursuse eripedagoogika tudengid Marija ja Kristiina ning haridusteaduste pedagoogika magistrant Sten viisid läbi praktika Kose Gümnaasiumis!

Marija ja Kristiina tagasiside: ,,Praktika kõige üldisem eesmärk oli saada ülevaade sellest, kuidas rakendatakse koolis õpilastele üldist tuge, tõhustatud tuge ja erituge. Selleks tuli vaadelda võimalikult palju erinevate klasside ja õpperühmade tööd. Lisaks tuli praktika käigus ka ise tunde anda - ikka selleks, et näha, kas teoreetilised teadmised ka päris elus midagi väärt on. Kõike seda meile võimaldati Kose Gümnaasium on ehe näide tänapäevasest kaasavast koolist. Kool paistab silma õppijate ja õpperühmade mitmekesisuse ning laiahaardelise võrgustikutöö poolest. Viimase kahe õppeaasta jooksul on kool pidanud üheaegselt toime tulema distantsõppe väljakutsetega ja uute hariduslike erivajadustega õppijate vastuvõtmisega Kosejõe koolist. Kui distantsõppe tegelikke mõjusid saame adekvaatselt hinnata alles aastate pärast, siis HEV õppijatega tegelemise positiivne mõju koolitöötajate kutsepädevusele ja isiksuslikule arengule on täiesti ilmne. Mitme õpetaja sõnul on kohanemine uute õppijatega olnud nende jaoks tõeliselt huvipakkuv väljakutse. Enda poolt võime lisada, et terve praktika kõige toredamad kogemused saime LÕK klasside tunde vaadeldes. Aitäh õpilasele ja nende õpetajatele!"

Haridusteaduste pedagoogika magistrant Sten praktika sooritamisest: ,,Tallinna Ülikooli tudengina sain võimaluse läbida oma praktika Kose Gümnaasiumis. Leidsin eest igati abivalmis ja vilunud õpetajate kogukonna ning oma otseseks juhendajaks määratud õpetaja Epp Tähe, kes nad kõik toetasid ja suunasid mind praktika käigus. Vaatlesin ja andsin tunde, peale mida toimus üheskoos õpetajatega avatud diskussioon ning tegevuse lahtimõtestamine. Tänu sellele sain üsna adekvaatse pildi sellest, et milline on koolikeskkonna ja klassiruumi tegelikkus ning võimaluse kohandada juba kogenud õpetajate näpunäidete järgi oma teoreetilist lähenemist, nii et see leiaks ka praktikas oma kõlapinda. Andsin tunde nii inimeseõpetuses, ajaloos ja geograafias, puutudes sealjuures kokku erinevate klassidega nii põhikoolis, kui ka keskkoolis, kus mulle anti vabad käed tundi planeerida ja läbi viia. Seesugune variatiivsus võimaldas mul mõista vajadust kohandada oma õppemetoodikat ja eesmärgistada õpiväljundit vastavalt ealistele iseärasustele."

Koolimeeskond tänab praktikante meeldiva tagasiside eest!