Õppetöö

Valikained

Kooli poolt pakutavad valikained/ kursused:


KOLI POOLT PAKUTAVAD VALIKAINED/KURSUSED

Valikaine/ kursus Kogumaht  10. klass 11. klass 12. klass
Kirjandus

 1

  1  
Eesti keel 1     1
B2-võõrkeel (inglise keel) 4 1 2 1
B1-võõrkeel (vene keel) 1     1
A2-võõrkeel (saksa keel) 9 3 3 3
Matemaatika praktikum 1     1
3D modelleerimine 2     2
Ruumikujundus 1     1
Ajalugu 2     2
Praktiline füüsika 1     1
Psühholoogia 2     2
Õigusteadus 3     3
Usundiõpetus 2     2
Ujumine 3 1 1 1
Kehaline kasvatus 4 1 1 2
Tantsuline liikumine 3 1 1 1
Visuaalne meedia ja videotöötlus 2     2
Arvutigraafika ja pilditöötlus 2   2  
4D Embroyder ja Nccad tarkvara 2   2  
Autoõpetus 2 1 1  
Toidutehnoloogia 2     2
Riigikaitse 2 2    
Aiandus 2   2  
Puutöö 2     2
Metallitöö 2     2
Karjääriõpe 1     1
Näitekunsti alused 6 2 2 2
Filmindus ja multimeedia 2 1 1  
Meediaõpetus 3 1 1 1

Loe lisa Kose Gümnaasiumi õppekavast (alates lk 16)

Loe lisa Kose Gümnaasiumi õppekavast (alates lk 16)

KOLI POOLT PAKUTAVAD VALIKAINED/KURSUSED

Valikaine/ kursus Kogumaht  10. klass 11. klass 12. klass
Kirjandus

 1

  1  
Eesti keel 1     1
B2-võõrkeel (inglise keel) 4 1 2 1
B1-võõrkeel (vene keel) 1     1
A2-võõrkeel (saksa keel) 9 3 3 3
Matemaatika praktikum 1     1
3D modelleerimine 2     2
Ruumikujundus 1     1
Ajalugu 2     2
Praktiline füüsika 1     1
Psühholoogia 2     2
Õigusteadus 3     3
Usundiõpetus 2     2
Ujumine 3 1 1 1
Kehaline kasvatus 4 1 1 2
Tantsuline liikumine 3 1 1 1
Visuaalne meedia ja videotöötlus 2     2
Arvutigraafika ja pilditöötlus 2   2  
4D Embroyder ja Nccad tarkvara 2   2  
Autoõpetus 2 1 1  
Toidutehnoloogia 2     2
Riigikaitse 2 2    
Aiandus 2   2  
Puutöö 2     2
Metallitöö 2     2
Karjääriõpe 1     1
Näitekunsti alused 6 2 2 2
Filmindus ja multimeedia 2 1 1  
Meediaõpetus 3 1 1 1