Kes ma olen?

Kelleks saada?

Kus õppida?

Kuhu pöörduda?

Haldusjärelevalvet, õppeasutuste ja pidajate nõustamist koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi Harjumaa ekspert: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee

Leia meid Facebookis

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.