Hooldusõpe ja hooldusõppel olevate õpilaste klass

Hooldusõppe põhiülesanne on sügava ja raske intellektipuudega õpilasel olemasolevate funktsioonide ja oskuste säilitamine ja arendamine. Õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel hooldusõppe tasemel.

Üldjuhul õpib õpilane hooldusõppel olevate õpilaste klassis, mille täituvus on kuni 6 õpilast.

Õppetegevuses kasutatakse nii individuaalset kui grupitööd.  Õpilasele tagatakse puudespetsiifilise õppemetoodika rakendamine, jõukohase õppevara kasutamine ning vajadusel logopeediline abi.

Rehabilitatsiooniplaani olemasolul tagatakse koolis õpilasele koostöös vanemaga rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste kättesaadavus

 

Üldised dokumendid

 • kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust
 • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
 • psühhiaatri hinnang
 • eripedagoogi hinnang
 • logopeedi hinnang
 • (kliinilise) psühholoogi hinnang
 • sotsiaalpedagoogi hinnang vajadusel

 

Soovitused

 • soovitada õpetust põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel hooldusõppe tasemel võimalusel hooldusõppel olevate õpilaste klassi tingimustes
 • pakkuda vähemalt kolm korda nädalas individuaalselt eripedagoogi või logopeedi teenust
 • tavaklassi tingimustes koostada individuaalne õppekava kõikides arenguvaldkondades ja tagada puudespetsiifilise õppemetoodika rakendamine ja õppevara kasutamine
 • eriklassi tingimustes tagada kooli ja lapsevanema koostöös rehabilitatsiooniplaanis olevate teenuste kättesaadavus