Kose Kunstikool

Kose Kunstikool
Vaata lähemalt

Kose Muusikakool

Kose Muusikakool
Vaata lähemalt

Noorte huvitegevus on lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks valitud huvialal (allikas: noorsootöö strateegia 2006-2013).

Huvitegevus laiendab ja rikastab kooli õpikeskkonda. Huvitegevuse võimaldab õpilasel avastada ja arendada oma andeid ja huvisid, toetada nende väljakujunemist ning eduelamuste kogemist. Huvitegevuses osalemine mõjutab positiivselt õpimotivatsiooni ja suurendab ühtse grupitunnetust. Huvitegevus koolis annab õpilasele võimaluse arendada ning teostada oma ideid ja aitab kaasa loovuse avaldumisele. Huvitegevus aitab luua hea keskkonna ja tingimused, et lapsel kujuneksid elus edukaks hakkama saamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.

Leia meid Facebookis