Kes ma olen?

Kelleks saada?

Kus õppida?

Kuhu pöörduda?

Karjäärinõustaja  Lydia Kruusmann          lydia.kruusmann@rajaleidja.ee

Karjäärinõustamise toel arendab noor eneseteadvust, analüüsi ja otsustamisega seotud oskusi, püstitab karjääriga seotud eesmärgid ja kavandab sammud nende elluviimiseks.

Karjäärinõustaja toetab õpilast karjääri planeerimisel, aidates tal suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ja kavandada tegevust nende eesmärkide saavutamiseks.

Leia meid Facebookis