Kasvatusraskustega õpilaste klass

Kasvatusraskustega õpilaste klass moodustatakse II kooliastme õpilastele, kes süstemaatiliselt ei täida koolikohustust või kellel on korduv ja püsiv tõsine käitumisprobleem. Klassis on kuni 12 õpilast ning õpilasele koostatakse koostöös vanemaga individuaalse käitumise tugikava. Kool korraldab individuaalset ja grupitööd normikohaste käitumisharjumuste korrigeerimiseks ja väärtushinnangute kujundamiseks. Vajadusel osutatakse õpilasele eripedagoogilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamimst ning viiakse koos kutseõppeasutusega läbi kutseõpet.

 

Üldised dokumendid

 • kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljaõpe õpilasraamatust
 • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart
 • psühholoogi hinnang
 • sotsiaalpedagoogi hinanng
 • psühhiaatri hinnang vajadusel
 • eripedagoogi hinnang vajadusel
 • logopeedi hinnang vajadusel

 

Soovitused

 • soovitada õpetust käitumisraskustega õpilaste klassis
 • koostada õpetajate ja pere koostööna individuaalne käitumise tugikava
 • pakkuda kuni kolm korda nädalas individuaalset sotsiaalpedagoogilist või psühholoogilist nõustamist ja
 • organiseerida õpilasele koostöös Rajaleidja keskuse spetsialistidega psühholoogilist ja kutsealast nõustamist