Kehapuudega laste rühm

Kehapuudega laste rühma sihtrühm on füüsilise erivajadusega lapsed, kes vajavad kohandatud kasvu- ja õpikeskkonda.

Rühmas on kuni 12 last.

Kõneprobleemide korral tegeleb lastega ka logopeed.

 

Üldised dokumendid

  • koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart
  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
  • neuroloogi hinnang
  • logopeedi hinnang – kõneuuringu kokkuvõte ja kõnediagnoos vajadusel

 

Soovitused

  • soovitada õpetust- kasvatust kehapuuetega laste rühmas
  • koostada lapsele individuaalne arenduskava, mis arvestab lapse füüsilise vajadusega (kohandatud õpikeskkond)
  • pakkuda vastavalt füsioterapeudi juhistele ravivõimlemist vähemalt kaks korda nädalas individuaalset või grupis