Konkursi eesmärk on saada teada 5.-12.klasside õpilaste mõtteid ja arvamusi, julgustada neid kirja panema ja avaldama ning tunnustada koolinoorte kodanikuteadlikkust ja soovi panustada Eesti ühiskonda.

Esseekonkursi teemad ja kategooriad on järgmised:

5.-8.klass- “Kuidas mina saan olla hea kodanik?”

9.-12.klass- „Minu Eesti“

Kuidas konkursil osaleda?

Konkursil osalemiseks tuleb esitada 5.-8.klassidel kuni 1 lehekülje pikkune ja 9.-12.klassidel kuni 2 lehekülje pikkune essee. Edastada esseed e-maili vahendusel aadressile kodanikupaev123@gmail.com . Esseede esitamise tähtaeg on 22.november.

Esseele lisada:

  • autori ees-ja perekonnanimi
  • klassi number.

Parimate tööde autoreid tunnustatakse auhindadega!