KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursi alljärgnevale ametikohale:

põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 02.01.2018

 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 18. detsembriks 2017 aadressil Pikk 12  Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.