Kose Gümnaasium alustab koostööd vaikuseminutite programmiga. Harjutuste programmi eesmärgiks on kutsuda esile positiivne muutus osalevate õpilaste

  1. tähelepanu püsivuses ja mahus;
  2. emotsioonide regulatsioonis;
  3. heaolus ja stressitasemes;
  4. sotsiaalsetes oskustes.

Antud programm on viimase 20 aasta jooksul populaarseks saanud üle 100 riigi koolides. Praktikas on need harjutused osutunud õpetajate jaoks heaks abivahendiks, mille abil häälestada lapsi õppetööle ning kujundada rahulikku õpikeskkonda. Seniste teadusuuringute meta-analüüsid aga näitavad lisaks, et mindfulness-programmid parandavad õpilaste tähelepanuvõimet ja kognitiivset sooritust, samuti stressi ja suhetega toimetulekut.

Õppeprogramm kestab 2018/19 õ/a sügisel 10 nädalat, mille vältel viivad õpetajad igapäevaselt läbi Vaikuseminutite harjutusi ning iganädalaselt temaatilist koolitundi katsegruppi kuuluvates 8.-9. klassides 8.-9. klassidele on võimalus osaleda tähelepanu ja meelerahu harjutuste programmis

Õpilased saavad: oskused ja lihtsad nipid, mida kasutada oma õpivõime ja heaolu parandamiseks;  võimaluse 10 nädalaga oluliselt parandada oma keskendumisvõimet ja stressitaluvust ja harjutuste näol “tööriistakomplekti”, mida vastavalt vajadusele elus kasutada.   ning mõju-uuringus. Õppeprogramm on suunatud õpilaste keskendumisvõime ning enesejuhtimisoskuste arendamisele ja kestab 10-nädalat.