Kooli poolt rakendatavad meetmed

 • Õpiabirühm ajutiste õpiraskustega õpilastele
 • Õpiabirühm logopeedilise abi osutamiseks
 • E2/eesti keel teise keelena/ õpe
 • Individuaalne õppekava
 • Koduõpe tervislikel põhjustel
 • Koduõpe vanemate soovil
 • Koduõpe psühhiaatria haiglas
 • Koduõpe lastehaiglas
 • Tugiisik koolikorraldusliku meetmena
 • Tugiisik SoM määruse kohaselt
 • Õppimine välisriigis vahetusõpilasena
 • Õppimine välisriigis perkondlikel põhjustel

Leia meid Facebookis