Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervise seisund.

Otsuse tegemisel arvestab nõustamiskomisjon arsti (perearst, lastearst, psühhiaater) tehtud kirjalikku otsust lapse tervise seisundi kohta.

Taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagatakse vanema poolt lapse arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni.

 

Üldised dokumendid

  • koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart
  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
  • perearsti, lastearsti või psühhiaatri hinnang
  • logopeedi või/ja eripedagoogi hinnang vajadusel
  • psühholoogi hinnang vajadusel
  • sotsiaalpedagoogi hinnang vajadusel

 

Soovitused

  • toetada koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamist ühe õppeaasta võrra
  • koostada lapsele individuaalne arenduskava sotsiaalsete oskuste ja kõne arendamiseks
  • pakkuda vähemalt kaks korda nädalas kõneravi