Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmine

Koolikohustuslikust east noorema lapsele tagatakse valla või linna poolt võimalus põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis siis, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla-või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Nõustamiskomisjon annab üldjuhul oma soovituse vaid koduste laste või vaidlusküsimuste korral.

 

Üldised dokumendid

  • perearsti hinnang lapse tervisliku seisundi kohta
  • logopeedi hinnang – kõneuuringu kokkuvõte või/ja eripedagoogi hinnang
  • psühholoogi hinnang
  • sotsiaalpedagoogi hinnang vajadusel

 

Soovitused

  • toetada koolikohustuse täitmise alustamist enne koolikohustuslikku iga
  • koolis õppetegevuse korraldamisel arvestada laste erivõimetega matemaatikas
  • toetada lapse kohanemist koolikeskkonna ja klassikollektiiviga