Hoolekogu

Kose Gümnaasiumi hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

HOOLEKOGU TEGEVUSE PLANEERIMINE

Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:

  1. tegevuse eesmärgid;
  2. tegevuse sisu (temaatika);
  3. ülesannete täitmise tähtaeg.

ARUANDLUS

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

 

HOOLEKOGU KOOSSEIS

Kose Vallavalitsuse poolt on kinnitatud alljärgnev Kose Gümnaasiumi hoolekogu koosseis:

1. AVE OJA gümnaasiumi õpetajate esindaja;
2. LIINA URGAS põhikooli õpetajate esindaja;
3. KEILI SIIMUMÄE gümnaasiumi õpilaste esindaja (12. klass);
4. ARLI NEIDO põhikooli õpilaste esindaja (7.A klass);
5. KAIRIT METSIS gümnaasiumi lastevanemate esindaja (12.klassi lapsevanem);
6. EDA-MAI TAMMISTE põhikooli lastevanemate esindaja (8.C klassi lapsevanem);
7. LIISI AUSMEES põhikooli lastevanemate esindaja (7.A ja 8.C.klassi lapsevanem);
8. TIIT TIKERPE kooli toetava organisatsiooni esindaja: OÜ Renaks;
9. RIINA TAIDRE algkooli lastevanemate esindaja (1.A klassi lapsevanem);
10. AVE KOOSKORA algkooli lastevanemate esindaja (2.A ja 3.A klassi lapsevanem);
11. HARRY PÄSSA vilistlaste esindaja;
12. UNO SILBERG koolipidaja esindaja.
HOOLEKOGUS ESIMEES: AVE KOOSKORA
HOOLEKOGU ASEESIMEES: HARRY PÄSSA

Kose Vallavalitsuse korraldus hoolekogu koosseisu kinnitamiseks leitav SIIT.

Protokoll 22.11.2017

Protokoll 17.01.2018 

Protokoll 23.01.2018

Protokoll 30.01.2018

Protokoll 14.02.2018

Protokoll 14.03.2018

Protokoll 13.06.2018

Protokoll 19.09.2018

Protokoll 16.10.2018

Protokoll 30.11.2018

Protokoll 17.01.2019

Protokoll 15.05.2019

Protokoll 25.08.2019

Protokoll 4.12.2019

e-post: hoolekogu[at]kose.edu.ee

Leia meid Facebookis