Hoolekogu

Kose Gümnaasiumi hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

HOOLEKOGU TEGEVUSE PLANEERIMINE

Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:

  1. tegevuse eesmärgid;
  2. tegevuse sisu (temaatika);
  3. ülesannete täitmise tähtaeg.

ARUANDLUS

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

 

Hoolekogu liikmete nimekiri:

1. AVE OJA – gümnaasiumi õpetajate esindaja;
2. LIINA URGAS – põhikooli õpetajate esindaja;
3. BERIT VAINU  -põhikooli õpilaste esindaja;
4. MIMI KRUUSING – gümnaasiumi õpilaste esindaja;
5. REILIKA EELMÄE – algkooli lastevanemate esindaja;
6. AVE KOOSKORA- algkooli lastevanemate esindaja;
7. TÕNIS KRISTAL – põhikooli lastevanemate esindaja;
8. OLEG TŠUBAROV – põhikooli lastevanemate esindaja;
9. KAIRIT METSIS – gümnaasiumi lastevanemate esindaja;
10. TIIT TIKERPE – kooli toetava organisatsiooni esindaja: OÜ Renaks
11. ELO LIINA KAIVO- Harmi õpipaiga lastevanemate esindaja
12. TIMO NIKITIN – vilistlaste esindaja.

Protokoll 22.11.2017

Protokoll 17.01.2018 

Protokoll 23.01.2018

Protokoll 30.01.2018

Protokoll 14.02.2018

Protokoll 14.03.2018

 

e-post: hoolekogu[at]kose.edu.ee

Leia meid Facebookis