Martin Medar
Martin MedarDirektor
Koolijuht juhib kooli õppe- ja kasvatustegevust ning majandus ja finantstegevust.
Sirje Hanikat
Sirje HanikatÕppejuht
Õppe- ja kasvatustöö korraldus algkoolis (1.-4.klass) ja tugikeskuse juhtimine.
Õppejuht kannab hoolt selle eest, et kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekava
ja kooli arengukavaga ning koolis on õppetöö korraldatud tulemuslikult.
Heli Mölder
Heli Mölder Õppejuht
Õppetöö korraldamine põhikoolis (5.-9. klass) ning õppekava arendamine.
Õppejuht kannab hoolt selle eest, et kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekava
ja kooli arengukavaga ning koolis on õppetöö korraldatud tulemuslikult.
Sigrid Kaju
Sigrid KajuÕppejuht
Õppetöö korraldamine gümnaasiumis ning õppekava arendamine.
Õppejuht kannab hoolt selle eest, et kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekava
ja kooli arengukavaga ning koolis on õppetöö korraldatud tulemuslikult.