Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on mitteformaalne ühendus, mis annab teotahtelistele õpilastele õiguse esindada ja kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt.

ÕE eesmärk on aidata õpilastel oma mõtteid koolielus realiseerida, olla aktiivne noor ja parandada koolisisest suhtlust põhikoolist gümnaasiumini.

Õpilasesinduse ülesanneteks on koolielu korraldamine ja õpilaste rutiini vaheldusrikkamaks muutmine. Õpilasesindusele võib esitada ideid koolielu paremaks ja huvitavamaks muutmisel ning ÕE annab endast parima, et need mõtted ellu viia.

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesindus 2018/2019

Leia meid Facebookis