Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu loomise mõte on algatajatel meeles mõlkunud juba paar aastat. 29.03.2014 sai see lõpuks teoks. Loodud Mittetulundusühingu eesmärgiks on koondada kooli ümber selle endisi õpilasi sidemete alalhoidmiseks eneste vahel ja kooliga ning kõlbelise ja ainelise toetusega kaasa aidata kooli edenemisele.

Hulgaliselt väljasaadetud teadete peale tuli kõikide lendude kutsutud esindajatest kohale arvestatav hulk vilistlasi, kuraditosin. Kõige rohkearvulisemalt oli esindatud 23.lend. Eelnevalt laiali saadetud põhikirjaprojekt vaadati kriitilise pilguga uuesti üle. Arutleti punktide üle, mida võis veel mitmeti tõlgendada ning täpsustati sõnastust. Ühiselt valiti Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatus, kuhu kuulub erinevatest lendudest seitse liiget: Vello Jõgisoo (18.lend), Janne Veski/Neitov (19.lend), Heli Mölder (23.lend), Avelin Aljas (32.lend), Kaido Kornak (35.lend), Timo Nikitin (45.lend), Laura Jõgisoo (54.lend).

Uue üldkogu kokkukutsumiseks saadetakse teated kõikide lendude esindajatele. Asutamiskogu poolt kinnitatud Põhimäärusega saab tutvuda Kose Gümnaasiumi kodulehel, samas asub ka Kose Gümnaasiumi Vilistlaskoguga liitumise avaldus. Liikmeteks ja tegevustes kaasalööjateks on oodatud kõik vilistlased.

Vilistlaskogu eesmärk on ühendada ja koondada kooli ümber selle endisi õpilasi ning toetada ja innustada ka praeguseid Kose Gümnaasiumi õpilasi ja õpetajaid.

Oma eesmärgi täitmiseks on vilistlaskogul plaan korraldada Kose Gümnaasiumi õpilastele üritus “Tuleviku päev”, kus sõna saavad erinevad oma ala spetsialistid ja Kose valla ettevõtjad, et tutvustada noortele oma tööd ja anda neile ideid tulevikuks. Esinejateks on eelkõige Kose Gümnaasiumi vilistlased.

Lisaks kuulutab juhatus välja “Kose edukas õpilane” ja “Kose õpetaja”stipendiumi konkursi. Kose Gümnaasiumi vilistlaskogu stipendiumi eesmärgiks on toetada Kose Gümnaasiumi õpetajaid ja innustada õpilasi veel parematele tulemustele õppetöös ning huvitegevuses. Stipendiumi taotlemiseks esitada avaldus koos põhjendusega kooli kantseleisse (Pikk tänav 12, Kose, Harjumaa 75101 või e-post kool@kose.edu.ee) hiljemalt 1. juuniks. Täpsemalt saab lugeda stipendiumi taotlemise korda ja tingimusi Kose Gümnaasiumi kodulehelt.

Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu stipendiumi „Kose edukas õpilane“ statuut

Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu stipendiumi „Kose õpetaja“ statuut

Vilistlaskogu tegevust saate toetada endale sobiva summaga arvelduskontol Swedbank a/a EE432200221059488504.

 

VILISTLASKOGU POOLT VALITI JA LÕPUAKTUSTEL KUULUTATI VÄLJA:

  • “Kose edukas õpilane” 2016 tiitli omanik  on Kose Gümnaasiumi 9.klassi lõpetaja LEANNE SIIMUMÄE
  • “Kose õpetaja” 2016 tiitli omanik on Kose Gümnaasiumi inglise keele ja ühiskonnaõpetuse õpetaja KAIA LAANSOO

VILISTLASKOGU POOLT VALITI JA 22.06.2015.A. KUULUTATI VÄLJA:

  • “Kose edukas õpilane” 2015 tiitli omanik  on Kose Gümnaasiumi 12.klassi lõpetaja SANDER MÖLDER
  • “Kose õpetaja” 2015 tiitli omanik on Kose Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja KÄRT MATIISEN

Esimest korda andis Kose Gümnaasiumi vilistlaskogu välja stipendiumid “Kose edukas õpilane” ja “Kose õpetaja”Stipendiumid andis üle Kose Gümnaasiumi vilistlaskogu juhatuse esimees Vello Jõgisoo 12 klassi lõpuaktusel abiturient Katrin Tanistele ja Kose Gümnaasiumi algklassiõpetajale Marju Pärnale. Stipendiumi eesmärgiks on toetada Kose Gümnaasiumi õpetajaid ja innustada õpilasi veel parematele tulemustele õppetöös ja huvitegevuses.

Katrin Taniste on oma kooliaastate jooksul osalenud aktiivselt kooli elus olles õpilasesinduse president ning väljaspool kooli saavutanud hulgaliselt häid kohti karates. Lisaks sellele tegeleb ta ka treenerina töötades nii lasteaia- kui ka koolilastega. Katrin lööb kaasa ka Maheda Muusika Õhtute korraldamise tiimis. Marju Pärna näol on tegemist õpetajaga suure algustähega. Õpetaja Marju Pärna ainetunnid on metoodiliselt alati hästi ettevalmistatud. Lisa-allikate, fotode, filmide, mängude jne otsimine kuuluvad Marju igapäevaste tunniettevalmistuste juurde. Õpetaja Marju koostab ise palju innovaatilisi õppematerjale, tunnis on enamasti oskuslikult lõimitud mitu erinevat ainet. Õpetaja Marju Pärnal on ainsana Kose Gümnaasiumis kaunilt kujundatud ja väga informatiivne oma klassi kodulehekülg.