Koolitõrge

Koostanud Eda Rööpmann ja Tiina Salus (detsember 2015)

 

Põhjused

 • puudulikud suhtlemisoskused ja –kogemused
 • -madal enesehinnang (või liiga kõrge enesehinnang)
 • -vähene enesekehtestamisoskus
 • -negatiivne eelnev kogemus klassikollektiivis osalemisest
 • -nõrk kontroll emotsioonide üle
 • -halvad kodused suhted/elutingimused
 • -vanemate (või lähedaste isikute) huvipuudus
 • -vanematepoolsed liiga kõrged nõudmised
 • -kergesti mõjutatav
 • -konfliktid peres
 • -kohanemishäire (last võivad häirida koolitee ebameeldivused, mõned õpetajad tekitavad ärevust, mõned õpilased, mõned õppeained)
 • -lahutamiskartus (esineb noorematel lastel, käivad vahelduva eduga koolis ja periooditi tõrkudes)
 • -sotsiaalfoobia (kardavad suhelda, vigu teha, väga kriitikakartlikud, madala enesehinnanguga)
 • -eelistavad tundides osalemisele sõpradega olemist ja mõnusamat ajaveetmist- arvuti, TV, kaubanduskeskused)
 • -negatiivne tagasiside

 

Mida teha?

 • Vestle, selgita koolitõrke põhjus!
 • Loo side koduga, proovi suhteid parandada!
 • Külasta vajadusel lapse kodu!
 • Leia koolist tugiisik, kes toetab õpilast!
 • Püüa tõestada, et elus toimetulekuks on vaja enesekehtestamisoskust, oskust EI öelda, vihajuhtimisoskust ning suhtlemisoskust!
 • Soovita vajadusel psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule pöördumist!
 • Vestle õpetajatega toetava meeskonna loomiseks ja õpilase individuaalsete iseärasuste arvestamiseks!
 • Kaasa teisi spetsialiste väljaspoolt kooli!
 • Ole järjekindel ja paindlik töös õpilasega!
 • Kaasa võimalusel õpilase tugivõrgustik!

 

Koolikartja

 • koolis distsipliiniprobleeme ei ole
 • ahistus, ärevus koolis olles
 • hirm avaldub ka somaatiliselt (nt peavalu, kõhuvalu, iiveldus)
 • väldib kooli, tahab kodus olla
 • kodus kaitstud ja hellitatud
 • võib olla päris andekas

 

Popitegija

 • koolis probleeme distsipliiniga
 • agressiivne, väljakutsuv käitumine
 • ahistust koolis ei tunne
 • aegajalt koolis, muidu sõpradega
 • koolis keskmisest edutum
 • tajub vanemate ükskõiksust

 

Kes aitab?

 • koostöö klassijuhataja, lapsevanemate ja spetsialistidega
 • psühholoog, sotsiaalpedagoog jne.
 • omavalitsuse spetsialistid
 • aineõpetajad
 • perearst
 • kaaslased, kes on motiveeritud toetama seda õpilast

Link https://jmadisson.wordpress.com/2012/06/03/koolihirm-ja-koolitorge/