Õppeaasta avaaktus toimub kogu  kooliperele gümnaasiumimaja esisel. Selleks päevaks on koolimaja ette asfaldile joonistatud klasside numbrid ning iga õpilane saab leida oma klassi, kus koguneda ning aktusel osaleda. Aktusele järgneb 1.klassi õpilaste ja 12.klassi õpilaste ühine rongkäik lippude saatel Kose kultuurikeskuse suurde saali, kus toimub pidulik aabitsate kätteandmine. Rongkäiguks saavad 1.klassi õpilased omale suurtest sõpradest saatjad ehk abituriendid viivad 1.klasside õpilased käekõrval koolimajja. Neile järgnevad rongkäigus 2.-4.klassi õpilased ja lapsevanemad.

Ülejäänud klassidel (välja arvatud1.klassid) jätkub päev peale aktust kohe klassijuhatajatunniga.