Tabelis olevatel kuupäevadel toimub õppetöö  kella 16.00-18.00-ni.

Igaks õppepäevaks palume lapsel kaasa võtta tööraamat, vahetusjalatsid (võimalusel heleda tallaga), taskurätik, pinal, milles on harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja, käärid, liimipulk.

Eelkooli tööraamatu põhivaldkonnad on matemaatika, keel ja kõne, laps ja keskkond.
Põimitud valdkonnad: väärtushinnangute kujundamine, käeline tegevus, pärimus. Õppetöös kasutatavas tööraamatus on kirja- ja lugemisharjutused nii algajale kui ka edasijõudnule,  lisaülesanded kiirematele, kleepsud ülesannete täitmiseks. 2.osas pööratakse tähelepanu muuhulgas ka sellistele teemadele nagu liitsõnad, vastandsõnad, kujundlikud väljendid, vanasõnad, loodushoid, ohutus jne. 1.klassis kasutusele võetav Aabits ja töövihikud on loogiline jätk eelkoolis kasutatud tööraamatutele.

Tööraamatute hind :  1.osa ja 2.osa  14.80€ , tasuda Kose Vallavalitsuse arvele   EE872200001120132608 Selgitusse lisada: Eelkooli tööraamatud 1.ja 2.osa, lapse nimi.

Laste registreerimine eelkooli rühmadesse alates 01.12.17 – 06.01.18  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pik-g5r1z6cPxHcPEAYkVMNQA2C5C3KncSRW_vO8W0k/edit#gid=0 või kirjutada probleemide ilmnemisel registreerimise osas/ lisa informatsiooni osas algklasside õppejuht Sirje Hanikatile (sirje.hanikat@kose.edu.ee)

Eelkooli tunnid ja nendes osalemine kantakse Stuudiumis olevasse eelkooli päevikusse.

Koolieluga lähemalt tutvumiseks pakume teile, lapsevanemad, kord kuus, kui lapsed on seotud õpiülesannetega, osalemist erinevates vestlusringides:

11.jaanuar

 • Kose Gümnaasiumi direktori tervitussõnad – direktor Martin Medar
 • Stuudiumi tutvustamine – õppejuht Sigrid Kaju
 • Kooli kodukorrast – õppejuht Sirje Hanikat
 • kooliruumidega tutvumine – õppejuht Sirje Hanikat

15. veebruar

 • „Juhiseid lugema ja kirjutama õppimiseks“ – Tabasalu Tibutare lasteaia vanemõpetaja Marika Kuusmann

29.märts

 • Kooli tugivõrgustik. Õpilase tervisest, toitumisest, erinevate spetsialistide funktsioonist koolielus ning soovitusi lapse toetamiseks

koolieelsel perioodil:

– kooliõde Tiiu Valdi

– sotsiaalpedagoog Maila Jaanits

– psühholoog Kristel Kadapik

– HEV koordineerija Sirje Hanikat

–  logopeed/eripedagoog  Aime Pekki

26.aprill

 • Kose Gümnaasiumi aineõpetajate ülevaade oskusainetest
 • rütmikaõpetaja Ave Altmets
 • kehalise kasvatuse õpetaja Rassel Saluste
 • muusikaõpetaja-metoodik Anne Kruuse, muusikaõpetaja-metoodik Heli Sepp, muusikaõpetaja Anneli Veinberg
 • tulevased klassijuhatajad
 • 2018/2019.õa 1.klassi vastuvõtuavalduste täitmine ja õppejuhile üleandmine – õppejuht Sirje Hanikat

Olete kõik oodatud!