Kose Gümnaasium on liitunud Tallinna Ülikooli Robomatemaatika rakendusprojektiga. Projekt toimub ajavahemikus september 2019 kuni mai 2020. Projektiga uuritakse tehnoloogiaga rikastatud õppe eri vormide mõju õppeprotsessile ja selle tulemuslikkusele. Projekt Kose Gümnaasiumis keskendub põhikoolis läbiviidava robotitega toestatud matemaatikaõppele ehk robomatemaatikale ning selle laiemaks eesmärgiks on pakkuda välja tehnoloogiliste uuenduste praktikasse juurutamise mudel.

Projektis osalevad Kose Gümnaasiumi õpetajatest Natalia Prishvitsyna-Merkureva (informaatika) ja Riina Vainu (klassiõpetaja), kes seejuures osalevad õppeaasta jooksul igakuistel koolitustel, et luua ühiselt robomatemaatika õppematerjale. Projekti jooksul viiakse läbi vähemalt 10 robomatemaatika tundi järgides riikliku õppekava.

Täpsemat infot projekti kohta saab uuringu läbiviijalt Janika Leostelt (leoste@tlu.ee) ning juhendajalt professor Mati Heidmetsalt (hei@tlu.ee).

 

Projekti “TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja” 
(nr 2014-2020.4.01.16-0033)  tegevus A5

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist H2020
(toetusleping nr 669074)