Juba 4. novembrist alustab Kose gümnaasiumis positiivse käitumise esilekutsumiseks, juurutamiseks ja tunnustamiseks ellukutsutud motivatsiooniprogramm KosMo. Programm on suunatud 5.-8. klasside õpilastele, mille raames märkavad ja tunnustavad õpetajad/koolitöötajad nende õpilaste positiivset käitumist.

Märksõnadena kostuvad programmist läbi positiivne käitumine ja muutumine.

Põhilised probleemid, millele kool tähelepanu juhib ja positiivset muutust otsib?

 • käitumisprobleemid tervikuna, sh:
 • kooli tunnikorra eiramine;
 • tunnikorra rikkumine;
 • kiusamine, sh internetis;
 • ebaviisakas käitumine õpetajatega, koolitöötajatega ja kaasõpilastega;
 • passiivne suhtumine õppetöösse;
 • käitumine väljaspool kooli.

Mis on eesmärk? 

 • õpilase enesekontroll paraneb;
 • käitumisprobleemid vähenevad;
 • koolikultuur paraneb;
 • õpetajad ja õpilased tunnevad end paremini;
 • kaasõpilastel on rahulikum õpikeskkond;
 • klassikaaslased saavad olla teineteisele positiivseks eeskujuks;
 • iga klassi õpilase käitumine mõjutab klassi tervikuna – me ei saa muuta teisi aga saame muuta isennast;
 • sotsiaalne aktiivsus kasvab, kuna tunnustada saab ka koolivälise tegevuse eest.

Auhinnaks enim positiivseid muutusi läbi teinud klassile on reis!

Reisi võitja selgub 01.06.2020

Lisaküsimuste korral palume pöörduda kooli tugikeskuse poole

Kontaktisik: Katrin Liiv (sotsiaalpedagoog)