Kuriteo ohvriks langenud õpilane

Koostanud: Tõnu Jürjen (veebruar 2016),

allikana kasutud „Ohvriabi käsiraamat“

Kuritegu:

 • on tavaliselt ootamatu, isikust endast sõltumatu ja ennustamatu
 • põhjustab inimestel erineva pikkusega perioodideks kontrolli kaotuse oma elu üle
 • haavab inimese minatunnet
 • on tavaliselt toime pandud tahtlikult, kuid pole alati suunatud isiklikult ohvri vastu

Võimalikud tagajärjed ohvrile:

 • füüsilised vigastused või stressireaktsioonid
 • otsene majanduslik kahju või täiendavad kulutused
 • emotsionaalsed/psühholoogilised kannatused
 • teistkordne ohvrirolli sattumine vähese toetuse tõttu peale kuritegu
 • tunne kaosest ja ebareaalsusest, inimene ei suuda mõista, mis on juhtunud
 • hirm, sageli on see seotud kujutluspiltidega juhtunust ja juhtunu taas läbielamisega nende kujutluste kaudu
 • hirm sotsiaalsete kontaktide ees, näiteks hirm sõita bussis
 • hirm kurjategijaga kohtumise ja kuriteo kordumise ees
 • paanika
 • hirm üksioleku ees
 • ülereageerimine ootamatute helide või liigutuste puhul
 • värisemine, higistamine, peapööritus, lihaspinged jne
 • südamekloppimine, valud rinnus, iiveldustunne, oksendamine
 • toitumis- ja seedehäired

Kuriteo ohver vajab:

 • inimlikku abi ja tuge, turvalisust ning kiiret abi hetkel esinevatele ägedaloomulistele probleemidele
 • võimalust rääkida oma olukorrast
 • et teda märgataks, kuulataks ja usutaks
 • pidevat informatsiooni kontakti isikuga, kes teda usub ja soovib talle head
 • isikut, kes aitaks tal ühendust võtta erinevate ametiasutuste ja organisatsioonidega
 • et teda austataks politseis ja teistes õigusorganites

Kes aitab?

 • koolis kõik täiskasvanud, kes märkavad

Seejuures peavad nad:

 • kindlustama ohvri vahetu turvalisuse
 • teavitama juhtunust politseid, samuti õpilase vanemat või hooldajat
 • kindlustama vajadusel tõendite säilimise uurimistoimingute läbiviimiseks (tõendiks võivad olla ohvri või pealtnägijate seletuskirjad, vigastatud esemed, turvakaamerate lindistused, ähvarduskirjad vms)