Kse Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval 8.mail kell 18.30 Kose Kultuurikeskuse suures saalis.

Päevakord:
1. Koosoleku rakendus;
2. Pere- ja paariterapeut ning kasvatusnõustaja Lii Lilleoja „Murdeiga kui suhete proovikivi“;
3. Kose piirkonnapolitseinik Kristel Talv ja noorsoopolitseinik Vivian Poolak “Olukorrast koduvallas ning tähelepanekud ja soovitused ohtude ennetamiseks ”;
4. Direktor Martin Medar „Tagasiside 2018/19 õa lastevanemate kooliga rahulolu-uuringust“;
5. Direktor Martin Medar „Kooli kodukorra muudatusettepanekud“;
6. Koosoleku lõpetamine;
7. Klassikoosolekud klasside koduklassides: peamaja Pikk tn 12 ja algklasside maja Hariduse tn 2.