Esimesel koolinädalal keskendus Kose Algkool liiklusteadlikkuse tõstmisele, mille raames viidi läbi kaks toredat sündmust. 

3. septembril käisid 1. klasse tervitamas Kose valla piirkonnapolitseinik Kristel Talv ja noorsoopolitseinik Marju Tamsalu. Üheskoos viidi läbi loeng liiklusaabitsatega ning tutvuti politseiautoga. 

4. septembril olid liiklusteadlikkuse projektipäeva tegevused suunatud 2.- 4. klassidele, nimelt olid Kose valla politseinike, Sisekaitseakadeemia kadettide ja õpetajate poolt ettevalmistatud seitse erinevat töötuba. 

Töötubade teemad olid järgmised: 

  1. OLE ehk raudteeohutus
  2. Liiklusmärkide tundmine ja liiklemine ülekäigurajal 
  3. Jalgratas, ohutus ja liiklemine
  4. Politsei ülesanne ja varustus
  5. Videotuba – oht ja ohutus liikluses
  6. Kiiver – katsed kiivri vajalikkusest
  7. Liikumistuba – liiklusmängud igale vanusele