2019. aasta 3. aprillil teatas Kose Gümnaasium heast uudisest enda kodulehel ja sotsiaalmeedias. Eile (29.10.19) see uudis ka ametlikult täitus. Nimelt andis ehitaja koolile üle võtme uhiuude loodusainete laborisse!

Tänaseks on Kose gümnaasiumis loodus-ja täppisteaduste õppeainete läbiviimiseks kaasaegne labor, mis võimaldab loodusteadusest tulenevate probleemide lahendamist: objektide või protsesside vaatlust, probleemide määramist, info kogumist ja analüüsimist, uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamist, katsete ja vaatluste plaanimist ning tegemist, saadud andmete analüüsi ja järelduste tegemist ning kokkuvõtete suulist ja kirjalikku esitamist.

Labor avatakse väliskülalistele novembris!