Meelepuudega laste rühm

Meelepuudega laste rühm luuakse nägemis-või kuulmispuudega laste toetamiseks.

Rühmas on kuni 10 last.

Lisaks tavapärasele personalile toetab lapsi eripedagoog.

 

Üldised dokumendid

  • koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart
  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
  • silmaarsti või kõrvaarsti hinnang ja audiogramm
  • logopeedi hinnang – kõneuuringu kokkuvõte ja kõnediagnoos vajadusel

 

Soovitused

  • soovitada õpetust- kasvatust nägemispuuetega laste rühmas
  • koostada lapsele individuaalne arenduskava, mis arvestab lapse nägemise seisundiga (suurendatud tekstid, silmaarsti ravirežiimi jälgimine)
  • pakkuda vähemalt kaks korda nädalas individuaalset tegevust eripedagoogi juhendite alusel