Nägemisprobleemid

Koostas:Triin Ulst (jaanuar 2016)

 

Olenevalt sellest, missugune nägemistaju osis on kahjustatud, võib nägemisprobleem väljenduda väga erinevalt – nägemisteravuse langus, vaatevälja kitsenemine, pimesus, topeltnägemine, ruumitajuhälve, värvustajunõrkus vms.

Nägemise kahjustused võivad olla erineva raskusega (erineval tasemel vaegnägevus kuni täielik pimedus).

 

Põhjused

-kaasasündinud nägemisprobleemid

-traumad

-silmahaigused

 

Kuidas ära tunda?

Tervis ja enesetunne

-silmad on põletikulised, kardavad valgust, teevad kiireid tahtmatuid liigutusi

-ebatavaline väsimustunne silmade pingutamisel

-laps grimassitab, kissitab silmi

-kaebused peapööritusele, uimasusele ja silmade ebamugavustundele

-laps on väsinud ja ei tunne huvi tööde vastu, mis nõuavad pikaajalist keskendumist

 

Kehahoiak ja vaatamise kaugus

-lugedes on silmade kaugus tekstist kas ebaharilikult suur või väike või loeb pingutusega

-vaatab televiisori- või arvutiekraani väga lähedalt

-kauget objekti vaadates või lugedes pingutab kogu keha, ei näe tahvlile

-millegi vaatamisele keskendudes põrnitseb külgedele

-pöörab pead, et kasutada vaatamiseks vaid ühte silma või katab silma käega kinni

-liigutab lugemise ajal pigem pead kui silmi

-laua taha istudes rüht halb, istumisasend on ebatavaline, nt painutatud või pööratud

 

Tegutsemise tempo ja täpsus

-liigutused on kohmakad, komistab, kaotab sageli tasakaalu

-astub trepil ettevaatlikult, kardab kõrgusi

-ei taha mänguväljakul teiste lastega mängida

-lugemiskiirus väike, ajab näpuga järge

-ei suuda teksti, tabeleid, jooniseid vms kasutades vajalikku infot leida

-vastab küsimustele, käskudele ja palvetele vaid siis, kui tema poole nimeliselt pöördutakse

-ülesandeid sooritab ebaühtlase kvaliteediga või varieerub tehtud töö hulk

-tähelepanu koondamise raskused, eriti kui tegevus, mida peab jälgima, toimub ruumi erinevates osades

-käe-silma koordinatsioon on kohmakas

-esinevad vead kirjutamisel ja lugemisel: tekstiosade kordamine või vahele jätmine, lugemisjärje kaotamine, raskused pikkade sõnade lugemisel, sõnade mittetavapärane poolitamine, eksimine teatud tähemärke ja kombinatsioone lugedes (nt segistab (cl“ ja „d“, „m“ ja „n“)

-kaldus, väike ja hüplev käekiri, tähed poolikult välja kirjutatud, raskused oma käekirja lugemisel

-raskused teksti ümberkirjutamisega tahvlilt, raamatust või teistest allikatest

-nö „käärid“ tekstist arusaamise ja lugemisoskuse vahel

-halva trükikvaliteediga ja ebatavalise kirjakujuga tekste loeb raskustega, samuti ei suuda ta omandada infot, mis ei ole esitatud lineaarsel kujul

-kirjalik eneseväljendus jääb tunduvalt alla suulisele

 

 

Mida teha?

-valida sobiv istekoht klassiruumis (esimeses reas!)

-tagada töökoha piisav valgustatus

-õppematerjalide suurendus/vähendus

-kasutada matti paberit, ühevärvilist tausta

-kasutada kirjutamisel pehmeid pliiatseid, tugevajoonelisi vihikuid

-lihtsustada jooniseid, paksendada jooni

-anda vähem materjali (aga mitte lihtsamat!)

-anda piisavalt aega, teha töösse pause

-õpetada erinevaid lugemistehnikaid

-kasutada järjehoidjaid

-lubada kasutada lapsel nägemisvälja kõige parema nägemisega piirkonda, mitte sundida last otse vaatama

-hinnata eelkõige sisulist arusaamist

-lubada teha töö kahe peale või rühmas

-soovitada (kohustuslikku) kirjandust heliraamatute kujul

-kasutada abiõpetajat

-ootused nägemisprobleemidega lapsele ei tohi olla väiksemad kui teistele

 

 

Kes aitab?

-kooliarst

-silmaarst

-Tartu Emajõe Kool

-Tallinna Heleni Kool

 

Allikad: