Kose Gümnaasiumi vastuvõtt uueks õppeaastaks 2018/2019 

 

Kose Gümnaasiumi algklasside majja ja Harmi õpipaika:

1.klassi

Hea tulevane 1. klassi õpilane! Meie soov on koos sinuga maailma avastada ja seda hakkame tegema õppimisega läbi mängude. See on äärmiselt tähtis – see on õpilase töö algkoolis, mille kaudu anname sulle teadmisi ja süstime õpihimu. Meil on väga vahvad õpetajad ja sõbralikud kaaslased, kes ootavad juba teiega kohtumist!

Kui sulle meeldib suurem klassikollektiiv, siis sa saad tulla õppima Kose Gümnaasiumi algklasside majja. Aga kui sa tahad õppida väiksemas klassikollektiivis ja looduskaunis kohas, siis on sul võimalik õppida ka Harmi õpipaigas.  Kose Gümnaasium ootab Harmi õpipaika uusi õpilasi. Õpetajad on sõbralikud ja toredad, klassid väikesed. Kool asub looduskaunis kohas, ajaloohõngulises Harmi mõisas. Kool on ratsutamiskallakuga, individuaalse lähenemise võimekusega ja hea auraga. Tegutsevad erinevad ringid ja treeningud, lähedal on hea noortekeskus, huvilised saavad liituda noorte kotkaste ja kodutütardega.

Õpilased võetakse 1. klassi vastu lapsevanema avalduse alusel. Esimesse klassi astumiseks vajalikud dokumendid:

Taotlus kooli blanketil (saab täita koolis kohapeal kantseleis paberkandjal või kooli kodulehelt digiallkirjastatult saata: kool@kose.edu.ee)

Väljavõte õpilase tervisekaardist

Lasteaia arengukaart (koolivalmiduskaart)

Lapse sünnitunnistus ja lapsevanema isikut tõendav dokument

Dokumendifoto

Dokumendid tuua kooli kantseleisse hiljemalt 17. august 2018.

2.-9.klassi: 

Hea tulevane Kose Gümnaasiumi 2.-9.klassi õpilane! Kui sa tunned rõõmu õppimisest, pingutustest ja saavutustest. Sa väärtustad sõprust, loovust ja head õpikeskkonda. Siis ootame sind koos dokumentidega!  Meie õpetaja  annab suunad oluliste sihtide seadmiseks ja valikute tegemiseks. Meid inspireerib võimalus oma tööga ja toetusega aidata kaasa iga õpilase tuleviku kujundamisele.

10.klassi:

Hea tulevane gümnasist!

Kose Gümnaasium ootab õppima sihikindlaid ja tegusaid noori. Meie kool pakub võimalusi kasvada teotahteliseks, arukaks ja vabaks inimeseks, läbides õppekava ning võttes aktiivselt osa alternatiivsetest õppevormidest. Õpilaskonverentsid, lektooriumid, õppereisid, veebikogunemised, uurimistööd, võistlused ning konkursid toetavad iseseisvuse ja julguse kujunemist. Kose Gümnaasiumi õpilasperre on igal aastal lisandunud väga toredaid noori inimesi, kes on olnud tublid õppijad, löönud kaasa koolivälises tegevuses või olnud nakatavaks eeskujuks spordis.

Kool pakub laiapõhjalist gümnaasiumiharidust, mida iga õpilane saab rikastada vastavalt enda huvidele ja edasiõppimise soovile valikainetega.
Dokumentide vastuvõtt ja sisseastumisvestlused 10.klassi astumiseks toimuvad 2.-3.juulini kell 9.00-13.00. Täpsem info vajalike dokumentide ja gümnaasiumi õppetöö kohta on leitav SIIT.