Kose Gümnaasiumis on kaks õppehoonet: peahoone aadressiga Pikk 12 ja algkooli hoone aadressiga Hariduse 2

Algkoolis asuvad meie 1-4. klassid ning alates 5.klassist tulevad õpilased peahoonesse. Kahe maja õppetöö erinevus seisneb selles, et algkoolis on õppetöö klassipõhine kuid peahoones ainepõhine.

Kose Gümnaasiumis õpib algkoolis 192 õpilast.

1. – 4. klassis kannavad õpilased koolivormi, mille kaudu eemaldab kool noores ja kujunevas inimeses välimuse põhjal hinnangute andmise võimaluse, luues kõigile võrdsed võimalused ning lubades keskenduda eneseotsimisele, maailmapildi ja inimlike väärtuste kujunemisele hinnangutevabas õhkkonnas.

Leia meid Facebookis