Kose Gümnaasiumi eelkool

Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi on alusharidus teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mille laps võib omandada lasteasutuses või kodus.

Lasteaia läbinule annab lasteasutus koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolivalmiduskaardi esitab lapsevanem lapse kooliminemisel koolile.

Kose Gümnaasium toetab lasteaia läbinud ja/või kodus õppinud lapsi läbi eelkoolis õppimise.

Eelkooli töö eesmärgiks on koolivalmiduse toetamine läbi erinevate ettevalmistavate õpitegevuste. Läbiviidavates eelkooli õppetundides arendatakse loovust ja fantaasiat, suulist väljendusoskust, õpitakse kuulama ja jälgima õpetajat, kaasõpilasi ja iseennast, tutvustatakse kooli, kooli reegleid, iseseisvat koolielu, kasutatakse kaasaegseid õppemeetodeid ja -vahendeid.

Kose Gümnaasiumi eelkooli eesmärgid on aidata lapsel kooliga kohaneda ning anda positiivne kooli- ja õpikogemus, et luua valmisolek ja soov koolis olla. Samuti soovime anda vajalikud eelteadmised ja oskused I klassi astumiseks.

 

EELKOOLI KUUPÄEVADE JA LISAINFOGA TUTVU SIIN

Igaks õppepäevaks palume lapsel kaasa võtta vahetusjalatsid (võimalusel heleda tallaga), taskurätik, pinal, milles on harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja, käärid, liimipulk.

Eelkooliõppe põhivaldkonnad on matemaatika, keel ja kõne, laps ja keskkond.
Põimitud valdkonnad: väärtushinnangute kujundamine, käeline tegevus, pärimus.  

 

Eelkooli tunnid ja nendes osalemine kantakse Stuudiumis olevasse eelkooli päevikusse.

Koolieluga lähemalt tutvumiseks pakume teile, lapsevanemad, kord kuus, kui lapsed on seotud õpiülesannetega, osalemist erinevates vestlusringides:

 

07. oktoober  

  • Kooli kodukorrast ja kooliruumidega tutvumine – õppejuht Sirje Hanikat

09.oktoober

  • Kooli kodukorrast ja kooliruumidega tutvumine – sotsiaalpedagoog Maila Jaanits

Jaanuaris

  • Kooli tugivõrgustik. Õpilase tervisest, toitumisest, erinevate spetsialistide funktsioonist koolielus ning soovitusi lapse toetamiseks koolieelsel perioodil:

– kooliõde Tiiu Valdi

– sotsiaalpedagoog Maila Jaanits

– koolipsühholoog Kristiina Kulagina

– HEV koordineerija Sirje Hanikat

Veebruaris

  • „Juhiseid lugema ja kirjutama õppimiseks“ – Tabasalu Tibutare lasteaia vanemõpetaja Marika Kuusmann

Aprillis

  • Kohtumine tulevaste klassijuhatajatega ja Kose Gümnaasiumi aineõpetajate ülevaade oskusainetest 
  • rütmikaõpetaja Ave Altmets 
  • kehalise kasvatuse õpetaja Rassel Saluste
  • muusikaõpetaja Anneli Veinberg
  • tulevased klassijuhatajad
  • 2019/2020.õa 1.klassi vastuvõtuavalduste täitmine ja õppejuhile üleandmine – õppejuht Sirje Hanikat

Olete kõik oodatud!

 

Leia meid Facebookis